2017 год.  СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКА  VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА»

Акулова Н.Ю., Александрович Н.В., Бородкина Е.Ю, Бартош Ю.В., Булыгина Е.Г., Бутакова Л.О., Бучнева К.А., Выхрыстюк М.С., Ившина О.С., Гамали О.И., Камалова А.А., Каневская О.Б., Катермина В.В., Климас И.С., Козлов С.В., Колоколова Л.П., Комнатная С.Р., Малярчук-Прошина У.О., Лошаков А.Г., Маркева Е.М., Масленникова Л.Н., Маслова В.А., Маслова М.Н., Мещанский А.Ю., Михеева Г.В., Монина Т.С., Морозова Н.С., Морозова Н.С., Николаева Л.С., Нифанова Т.С., Панова А.С., Петрова С.О., Полякова И.Ф., Попов Р.В., Попова А.Р., Попова Е.Н., Рогожникова Т.П., Савелова Л.А., Селезнева Е.В., Середа П.В., Симашко Т.В., Смирнова С.А., Стефанович М., Федорова О.А., Федорченко Е.А., Фесенко Э.Я., Фоменко Е.Г., Хомчак Е.Г., Хохлова Н.В., Цонева Л.М., Чалова Л.В., Юдов В.С., Ядрихинская Е.А.  

2015 год. СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКА VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА»

Акулова Н.Ю., Александрович Н.В., Атрошенко А.И., Атрошенко Т.Ю., Бахвалова Т.В., Булыгина Е.Г., Бутакова Л.О., Быкова Л.С., Верещагина Е.Ю., Выхрыстюк М.С., Выхрыстюк М.С., Гамали О.И., Гапеева И.Н., Гапеева И.Н., Ермоленко С.И., Желонкина Т.П., Желонкина Т.П., Звукова Е.Д., Згазинская О.Г., Иванова И.А., Каневская О.Б., Катермина В.В., Качмар Л.В., Клепова Н.А., Климас И.С., Коваль О.В., Колесова И.Е., Колесова М.Л., Колоколова Л.П., Колоян Д.Л., Косицына Н.О., Кочетова С.А., Куварова Е.К., Кузнецова Е.А., Леденёва В.В., Лызлов А.В., Малярчук-Прошина У.О., Масленникова Л.Н., Михайленко Е.В., Михеева Г.В., Морозова Н.С., Морозова Т.Н., Немирова Н.В., Нифанова Т.С., Овчарова К.В., Полякова И.Ф., Попов Р.В., Попова А.Р., Праведников С.П., Селезнева Е.В., Сероштан Т.В., Симашко Т.В., Смирнова С.А., Урманчеева И.С., Фадеева Т.М., Федорченко Е.А., Хандалеева Е.С., Хлупина М.А., Хомчак Е.Г., Чалова Л.В., Черненко И.М., Шаталова О.В., Шишкина А.С., Ядрихинская Е.А.